出版物など

Eldonaĵoj, kiuj aperis sub la marko de E@I – niaj eksterretaj projektoj.

当初、こうした出版物(Lernu!のCDや書籍"Komputeko"など)は、E@Iのインターネットプロジェクトの利用を促進することの補助を目的に作ってきたものでした。こうしたものも今や私たちのプロジェクトの中心となりました。これも国際色豊かなチーム内でのオンラインの共同作業があってのものです。これからも、常に、E@Iはこのプロジェクトをより人気のあるものに成長させていくつもりでいます。

書籍 | パンフレット | DVD | CD | Tシャツ

書籍

toki pona en 76 ilustritaj lecionoj (2013)

Toki pona en 76 ilustritaj lecionoj"toki pona en 76 ilustritaj lecionoj" estas lernolibro de la minimumisma lingvo tokipono. En 2004 Eliazar Parra Cárdenas faris la lernolibron en la hispana kaj post 9 jaroj Marek Blahuš tradukis ĝin en Esperanton kaj la organizo E@I eldonis ĝin ĉe la eldonejo Espero. Ĉi tiu bela, plenkolora, bunte ilustrita verko estas la unua papera lernolibro de tokipono en la mondo! Ĝi estis unuafoje aĉetebla dum Somera Esperanto-Studado 2013 en la slovakia urbo Martin, kie ĝi akiris por tokipono multajn ŝatantojn de diversaj landoj.

espero.skで注文する

Modernaj edukaj metodoj kaj teknologioj (2013)

KAEST 2012"Modernaj edukaj metodoj kaj teknologioj" estis temo de KAEST 2012 - la Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko organizita de E@I en Modra (Slovakio) de la 15-a ĝis la 18-a de novembro 2012. La samnoma prelegkolekto enhavas entute 30 plenajn tekstojn de 22 personoj, en 239 paĝoj. Pri la ĉeftemo eblas ene trovi artikolojn de pluraj eminentaj esperantistoj kaj edukistoj, interalie, de Katalin Kováts, Zsófia Kóródy, Stefan McGill, Stano Marček, Zlatko Tišljar, László Szilvási. Resumoj disponeblas en tri lingvoj (Esperanto, la slovaka kaj la angla) kaj ĉiu preleginto estas prezentita per foto kaj mallonga biografio.

espero.skで注文する

Komputeko (2012)

KomputekoLa Angla-Esperanta terminaro de komputilaj vortoj revenas – ĉifoje kun pli ol 7800 terminoj! En dua eldono de la libro aldoniĝis 24 novaj paĝoj. "Komputeko estas nemalhavebla praktike orientita verko. Ĝi estas riĉa kaj ĝisdata fonto de terminoj de tre aktuala kaj rapide evoluanta fako." (Bertilo Wennergren)

espero.skで注文する

Modernaj teknologioj por Esperanto (2011)

KAEST 2010"Modernaj teknologioj por Esperanto" estis temo de KAEST 2010 - la Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko organizita de E@I en Modra (Slovakio) de la 18-a ĝis la 21-a de novembro 2010. La samnoma prelegkolekto enhavas entute 33 plenajn tekstojn de 27 personoj, en 323 paĝoj. Resumoj disponeblas en tri lingvoj (esperanto, slovaka kaj angla) kaj ĉiu preleginto estas prezentata per foto kaj mallonga biografio. Enestas ankaŭ historio de la aranĝoj SAEST/AEST/KAEST (okazantaj ekde 1978) kun plena bibliografio.

espero.skで注文する

Detala lernu!-gramatiko (2010)

Detala lernu!-gramatiko"Detala lernu!-gramatiko" - PMEGの著者、Bertilo Wennergrenによる新しい著書。PMEGを簡略化したものにいくつかの文法上の専門用語を加えたものをベースに内容が構成されています。言語というものに深く向き合い方におすすめです。A4版、220ページ。

espero.skで注文する

Vikipedio por vi (2008)

Vikipedio por viLibro "Vikipedio por vi" - Ziko van Dijk, konata (ne nur) en Esperanta medio historiisto kaj vikipediisto aŭtoris 60-paĝan verkon en A5 formato, kiu eldoniĝis en 1000 ekzempleroj. Temas pri detala verko, kiu klarigas la fenomenon Vikipedio kun multaj konsiloj, klarigoj kaj paŝo post paŝo gvidas leganton iĝi facile ne nur uzanto de tiu reta enciklopedio sed ĝia aktiva kontribuanto. Pliaj informoj ĉi tieĉi tie.

espero.skで注文する

Komputeko (2008)

KomputekoLibro "Komputeko" - dua furora verko de Yves Nevelsteen. La libro enhavas pli ol 7500 terminojn de komputila fako anglo-Esperante en la alfabeta ordo. Papera eldono estas rezulto de la reta projekto www.komputeko.net – kiu celas liveri la komputilan terminologion en pluraj lingvoj. Pli da informoj.

espero.skで注文する

Vikipedio - praktika manlibro (2007)

VikipedioLibro "Vikipedio – praktika manlibro" – aŭtoro: Yves Nevelsteen (estrarano de E@I). La verko estas utila manlibro por ĉiu, kiu interesiĝas pri la reta, libera enciklopedio Vikipedio. Temas pri plenkolora, A6-formata, 40-paĝa poŝlibreto. Pli da informoj.

espero.skで注文する

Manlibro pri instruado de Esperanto (2005)

Esperanto ElektronikeLibro "Manlibro pri instruado de Esperanto" - libro eldonita kune kun ILEI, sub la redaktora gvido de Katalin Kovats. Kontribuis al ĝi 13 aŭtoroj. (Aperis jam 3 eldonoj, la 4a eldono estas pretigata). La verko estas rezulto de la projekto "Flugiloj de Malfacila Vento" kaj uzata dum ĝiaj seminarioj kiel instru-libro.

espero.skで注文する

パンフレット

Malkovru Esperanton (2010)

Malkovru Esperanton"Malkovru Esperanton" - エスペラントについてのことを編集をした小冊子です。日本では「発見!エスペラント」というタイトルで出版されています。言語の歴史や現在の利用状況、主要な組織活動やイベントなどについて書かれています。B5版のフルカラーで全24ページです。こちらから複数の言語版の翻訳にも自由に携わることができます。

espero.skで注文する

DVD

Esperanto estas (2008)

Esperanto estasDVD-video "Esperanto estas..." - moderna inform-filmo pri Esperanto, dediĉita al neesperantista publiko. Ĉefa celo estas prezenti Esperanton kiel vivan, modernan kaj plene funkciantan internacian lingvon kun multaj trajtoj. La filmo havas 43 minutojn kaj 6 partojn, ĉiu prezentanta alian aspekton de E-o. Entute la filmo havas voĉ-registron en 10 lingvoj kaj subtekstojn en 26! La DVD-video aperis en 2 eldonoj – dividitaj laŭlingve (versio A kaj B), ambaŭ po 2000 pecoj. Pli da informoj troveblas ĉe www.esperantodvd.net. La filmoj en reta kvalito spekteblas ankaŭ ĉi tie.

espero.skで注文する

Esperanto Elektronike (2006-2012)

Esperanto ElektronikeDVD-Romo "Esperanto elektronike" – la plej ampleksa kaj la plej bunta kompleta materialo pri la internacia lingvo Esperanto. Ĝi celas du publikojn: al esperantistoj ĝi donas amason da interesaj E-materialoj (libroj, artikoloj, muziko...), al neesperantistoj ĝi liveras informojn pri Esperanto, kursojn, vortarojn... Jam kvara eldono de la furora disko alportas enhavon en 26 lingvoj, novajn fotojn, librojn, kantojn, gazetojn, projektojn. (pli da informoj: www.esperantodvd.net).

Vidi rete espero.skで注文する

CD

Esperanto (2008)

EsperantoKD-romo "Esperanto" - danke al la kunlaboro de E@I kaj urbo Bjalistoko aperis la 10an de septembro en la pola tagĵurnalo "Gazeta Wyborcza" ĝis nun la plej multnombra E-eldonaĵo elektronika. La kompakta disko kun simpla nomo "Esperanto" estis eldonita en 400.000 ekzempleroj. La disko estas dulingva (pole kaj Esperante) kaj celas prezenti E-on al ĝenerala publiko per luda, amuza formo. Kelkaj bildoj de la disko.

Vidi rete espero.skで注文する

Lernu! (2003)

Lernu!KD-Romo "Lernu!" - eksterreta plurlingva versio de la lernu-paĝaro. (la disko havis 2 eldonojn – en la jaroj 2003 kaj 2005). Danke al kunlaboro de la lernu-teamo kun francaj Esperantistoj de JEFO estis 2a eldono presita en kelkmil ekzempleroj kaj vendata kontraŭ nur 2 EUR.

在庫なし

Tシャツ

"Esperanto"Tシャツ

Esperanto「コカ・コーラ」風のロゴと"Esperanto Internacia lingvo - Ĝuu ĝin!"(「国際語エスペラント - 楽しみましょう!」)という内容のテキストの書かれた人気のTシャツです。色は黒、緑、赤の3色、サイズはメンズ/ウィメンズともにSサイズからXLサイズまでを取り揃えています。

espero.skで注文する


De E@I aperis krome ĵetteleroj kaj pluraj glumarkoj, ĝi kunfinancis ankaŭ eldonon de faldfolio pri Vikipedio.

Kaze de ajnaj demandoj ne hezitu kontakti nian teamon aŭ la eldonejon Espero.

Copyright © E@I